چمن مصنوعی
نصب انواع چمن مصنوعی تزیینی و ورزشی با خط کشی و نوار اتصال و گرانول      نصب تزیینی چمن در خانه و حیاط و تراز و بالکن و دیوار امکان پذیر است  باضمانت کیفیت نصب    چمن دسته دوم و کارکرده نیز موجود میباشد