تشک رزمی
تشک های رزمی در چند مدل ارایه میشوند: شک جودو 1. .تشک تاتامی 2. تشک لمینت 3 . تشک جودواز فوم ریبانند در دانسیته 150تا200 کیلوگرم و در ابعاد 200در100 در ضخامتهای 3تا5 سانتیمتر میباشد که با رویه ی پی.وی.سی. تمام چسبی روکش شده زیره ی این تشکها استوپ پشت گونی میباشد                                     2.تشک تاتامی  تشک های تاتامی در ابعاد 100در100 در ضخامتهای 20الی 60میلیمتر موجود میباشد این تشکها به صورت قفلی بوده و گلهای انها به حالت  ازپازلی  به داخل همدیگر میروند و تشکیل تشک رزمی میدهند . این تشکها دارای چند مدل معمولی و فدراسیونی میباشند    3  

.تشک لمینت رزمی    ین تشکها به صورت یکنواخت تمام سطح باشگاه را   پوشش میدهند  بدون هیچ گونه درزی کاملا یکدست. تشکهای لمینت میتوانند تاتامی یا کراسلینگ یا ریباند باشند و روکش انها به صورت یکدست کل باشگاه را  پوشش داده و تماما لمینت چسبی میباشد . از نظر بهداشتی بهترین نوع تشکها میباشند و نظافتشان نصبت به تشکهای ورزشی دیگر بسیار آسان است