ایمنی سالن های ورزشی
ایمنی سالن ها و باشگاه ورزشی از مهمترین دغدغه های این روزهای مدیران و مسئولان و همچنین خانواده های ورزشکاران میباشد. شرکت نگین ورزش با شناخت استاندارد های ایمنی در اماکن ورزشی در صدد حل این موضوع برآمده . و بسیار در این امر موفق بوده است.