ضربه گیر ورزشی

ورزش در سالنهای ورزشی با خطراتی نیز همراه است تیم نگین ورزش با شناسایی خطرات و شناخت دقیق استانداردهای ورزشی در جهت ایمن سازی و دفع ضربه های احتمای بازیکنان با ستونها یا دیوار یا تیرهای دروازه یا سکوها برامده و ضربه گیری کاملا استاندارد طراحی و نصب میکند که با دوام و مقاوم نیز باشد در چندین نوع مختلف و متنوع و همینطور رنگهای مختلف09217851152 ضربه گیر ها در ضخامتهای ۳و۴و۵ سانتیمتر با استاندارد ایمنسازی اماکن ورزشی موجود میباشند