تشک کشتی

​تشک کشتی در ۵ مدل مختلف و روکش بیش از ۱۰ مدل

یک - تشک کشتی تمرینی

دو- تشک کشتی تمرینی درجه یک

سه-تشک حرفه ای

چهار - تشک حرفه ای خارجی

پنج - تشک کشتی رولی روکش کره ای لمینت شده

رویه های کشتی در ابعاد مختلف ده در ده دوازده در دوازده چهارده در چهارده در رنگهای زرد .. زرد و آبی .. ابی .. زرد و قرمز..ابی و زرد و قرمز تک رنگ و دو رنگ و سه رنگ ایرانی و کره ای و المانی . در قیمتهای از پنج میلیون در مدل تمرینی تا چهارده میلیون ر مدلهای حرفه ای و مسابقاتی روکش آلمانی درجه یک