درباره نگین ورزش
  1. نگین ورزش تهران سالهاست با عنایت خداوند و با توانایی نیروی جوانی و تجربه و خلاقیت توانسته است در تولید تشکهای ورزشی و تجهیز اماکن ورزشی به استانداردهای بین المللی دست یابد و با تمام مشکلات موجود در عرصه تولید از توانایی خود صرفه نظر نکرده و با تمام قوا در خدمت ورزش ایران عزیز است امید به اینکه خداوند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کند .یا علی مدد 
  2. #تشک#کشتی#ضربه#گیر#ورزشی#تجهیز#سالنهای#ورزشی#لوازم#ورزشی#نگین#ورزش#تهران#رزمی
  09217851152  
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 آدرس و تلفن ثبت سفارش